All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести вирусом COVID-19

Путем линка постављеног доле можете се информисати о прописаним мерама за спречавање ширења заразне болести COVID-19.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/151/1/reg