All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

Обавештење за ученике и родитеље od 5-8 разреда

Обавештење за ученике и родитеље од 5-8 разреда!

Од понедељка 30.11.2020.год. прелазимо на учење на даљину.

Прво полугодиште завршава се 18.12.2020.год.

Зимски распуст траје од 21.12.2020.год. до 15.01.2021.год.

Друго полугодиште почиње 18.01.2021.год.

Организација рада:

*Ученици и наставници прате дневни распоред часова који је важио и у непосредној настави ( настави у школи).

Учење на даљину, односно активности у Гугл учионици, почињу у 9,00 часова:

1.час 9,00 -9,35

2.час 9,35- 10,10

3.час 10,10-10,45

4.час 10,45-11,20

5.час 11,20-11,55

6.час 11,55-12,30

7.час 12,30-13,05 часова

Сваког дана сте у обавези да пратите обавештења у Гугл учионици за предмете које имате тога дана.

Ученици који не приступе онлајн настави уписују се као одсутни ученици. Наставници су доступни за комуникацију у оквиру свог часа, у термину отворених врата и по договору са наставником.

У договору са предметним наставником пратиће се часови који се емитују на РТС платформи.

Са ученицима којима није доступна Гугл учионица, наставници ће контактирати путем Вибер мреже слањем обавештења, изузетно, за ученике који немају могућности да приступе Гугл учионици и Вибер групи припремљен и одштампан наставни материјал ће се преузимати у школи.

За закључну оцену из предмета, на крају првог полугодишта, узимају се оцене добијене у школи, добијене за активност на часу као и оцене добијене током онлајн наставе.

Све писмене провере реализују се путем наставе на даљину – онлајн, по текућем распореду за прво полугодиште, који се налази на школском сајту од септембра месеца.

Писмене провере, дуже од 15 минута, реализују се у школи за ученике првог циклуса ( 1-4 разреда ) образовања, јер се само за њих образовно – васпитни рад реализује у школи.

Уколико ученик није задовољан предлогом закључне оцене,изузетно, може одговарати усмено у школи.