All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

ШКОЛА ДАНАС

untitledОсновна школа „Вук Стефановић Караџић“ у Старчеву, Иве Лоле Рибара број 2, основана је Одлуком Скупштине општине Панчево, од 26.4.1996.године и уписана у судски регистар који се води код Трговинског суда у Панчеву, под бројем Фи 316/01 од 5.6.2001. године.

Школа данас има 580ученика распоређених у 25 одељења. Школа обавља и делатност предшколског васпитања и образовања. У школској 2015/2016. години за похађање припремног предшколског програма уписанo је 68 полазника распоређених у 4 васпитне групе. Школа располаже са 5 објекта. У једној згради је 16 учионица, библиотека, зборница, фискултурна сала, канцеларије директора, психолога, педагога, секретара, просторије помоћног особља другој згради је један информатички кабинет, трећа зграда намењена је за кабинет техничког и информатичког образовања. У посебној четвртој згради су 4 учионице које се користе за рад са децом предшколског узраста и 4 учионицe за рад са децом од 3-5 годинa, као и кухиња за припремање оброка. У петој зградисуучионице које се користи за продужени боравак. У дворишту школе су терени за рукомет, кошарку и одбојку. Терени су ове календарске године реновирани и снабдевени справама за вежбање(вежбаоница на отвореном).Терен за кошарку пресвучен је тартаном

Наша школа редовно учествује на такмичењима, а наши ученици из године у годину постижу запажене резултате. Сваке године, ученици нижих разреда су међу првима на Школској олимпијади. Велики број наших ученика показује интересовање за спорт а многи се активно баве фудбалом. Осим интересовања за спорт, наши ученици показују висок квалитет знања у другим областима. Споменућемо да су објављиване збирке песама наших ученика, сваке године наши рецитатори заузимају једно од прва три места на општинским такмичењима а претходних година, захваљујући марљивом раду ученика и наставника, наши ученици су постигли запажене резултате на републичким такмичењима.

На завршним испиту за упис у средње школе наши ученици постижу добре резултате и уписују жељене школе.

Поносни смо на марљивост и таленте наших ученика, који шаљу позитивну слику о нашој школи и потврђују наша настојања да из године у годину унапређујемо квалитет образовно-васпитног рада.

Циљ нам је да постанемо школа која, кроз савремену наставу која прати научно-технолошка достигнућа 21. века и стручан наставни кадар, пружа ученицима квалитетно образовање, које ће им омогућити даље школовање и припрему за живот и рад у складу са захтевима савременог друштва.

Опремљеност зграде

Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада постојали су релативно повољни услови за нова опремања и укупна побољшавања материјалних услова рада, и они се плански и организовано користе. Данас школа поседује скоро све потребне врсте наставних средстава, односно задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре, постоји рачунарски кабинет а и свака учионица поседује рачунар са интернет мрежом,а што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и родитељима ученика.

 

ШКОЛА НЕКАДА И САДА

Прва основна школа у нашем месту основана је после прве колонизације још 1800 године као веронаставна школа све до 1880 године. У том периоду школа је имала издвојена одељења за сваку етничку групу.Настава се одвијала у више школских зграда.

После I светског рата основана је државна школа и то најпре основна ,а нешто касније и виша основна школа за сву децу популације од I до IV разреда,а виша за узраст V и VI разред.Од 1947 године настава се изводи од I до VIII разреда са по два одељења.По ослобођењу 1944 године настава се изводи на српскохрватском језику.

Школске зграде су зидане 1872 године и то школске зграде у горњем крају,а 1892 године подигнуте су школске зграде и у доњем српском крају. 1968 године покренута је активност за изградњу нове школске зграде .

Нова школа је изграђена и отворена 7.11.1971.године, а 7.10.2013.године у склопу школе изграђен је нов објекат вртића ,,Кременко'' Име ,,Вук Стефановић Караџић ''добила је још давне 1960 године.

Број ученика се из године у годину повећавао па је школа сваке године имала четири одељења по разреду,да би у предходних неколико година дошло до смањења броја деце ,тако да данас школа има 25 одељења (570 ученика), 4 одељења предшколског узраста (67 деце),4 групе узраста од 3 до 5 година (81 дете) и 76 запослених.

Аутор текста Данијела Пећенин