All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

Библиотечка секција

Прилико планирања рада библиотечке секције полази се од општег програма развоја школе,услова средине и укојој школа ради,као и свих слободних активности које се реализују у школи.
 
Библиотечка секција има значајну улогу у васпитању и образовању ученика,јер навикава и оспособљава за самостални рад ,развија љубав према књизи ,негује колективизам,подстиче истраживачку радозналост и индивидуалну креативност.
 
Библиотечка секција обухвата ученике од 3 до 8 разреда О.Ш…Вук Ст.Караџић'

У зависности од узраста ученика чланови секције упознају библиотеку као информациони центар школе у коме се налазе не само конвекционални извори информација (књиге и часописи) већ и неконвекционални (ЦД,ДВД и остали мултимедијални материјала )Програм рада библиотечке секције је у зависности од узраста ученика .
     Циљеви секције:
 -развијање интересовања и љубави према књизи,
-упознавање ученика са историјом настанка књиге развојем библиотеке,
-упознавање са деловима књиге(наслов,корични наслов,предговор,...),
-подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе,
-развијање културе читања свих врста текстова,
-упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са узрастом,
-упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона,
-подршка деци која самостално пишу,
-учествовање на различитим литерарним конкурсима,
-подстицање и развијање креативности код ученика,
-стварање радних навика,
-мотивисање ученика за самостални,истраживачки рад,
-сакупљање информација,фотографија и занимљивости и прављење паноа и изложбе поводом дана наших највећих писаца и песника,
-обележавање различитих Међународних дана (нпр:књиге,писмености,матерњег језика,...)
-неговање колективизма,
-сакупљање материјала за израду школског листа,
-укључивање ученика у ,,спашавање''књига(лепљење оштећених књига)
-укључивање ученика у акције(Даруј књигу библиотеци,помоћ вршњацима,...),...