Обавештење за ученике од V-VIII разреда и њихове родитеље-старатеље

ОШ „Вук Стефановић Караџић“

Старчево

Дана 12.3.2021. год.

Обавештење за ученике другог циклуса ОШ (V-VIII) разреда и њихове родитеље-старатеље

У складу са дописом Министарства просвете науке и технолошког развоја бр.610-00-178/2121/7 а имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, од понедељка 15.3.2021.год. настава се организује путем наставе на даљину.

Организација рада:

Ученици и наставници прате дневни распоред часова који је важио и у непосредној настави (настави у школи).

Учење на даљину, односно активности у Гугл учионици, почињу у 9,00 часова:

1.час 9,00 - 9,35

2.час 9,40 - 10,15

3.час 10,20 - 10,55

4.час 11,00 - 11,35

5.час 11,40 - 12,15

6.час 12,20 - 12,55

7.час 13,00 - 13,35 часова

Сваког радног дана сте у обавези да пратите обавештења у Гугл учионици за предмете које имате тога дана. Ученици који не приступе онлајн настави уписују се као одсутни ученици. Наставници су доступни за комуникацију у оквиру свог часа, у термину допунских и додатних часова као и термину отворених врата.

Са ученицима којима није доступна Гугл учионица, наставници ће контактирати путем Вибер мреже слањем обавештења, припремом и штампањем материјала који ће се ученици преузимати у школи.

Све провере реализују се путем наставе на даљину-онлајн а у договору са предметним наставником, по текућем распореду за друго полугодиште.О