Угледни час

 ВОДЕ СРБИЈЕ

Дана 28.03.2018.у холу школе одржан је Угледни час. Тема часа су ВОДЕ СРБИЈЕ ,који је приказан кроз коорелацију пет предмета:хемија, физика, географија, биологија и математика.

          Циљ часа је значај повезаности градива различитих предмет да се стекну знања уз примену савремених наставних средстава.Присутни су се упознали са хемијским саставом воде,таласима,еко системом копнених вода, у којој мери је заступљено загађење воде,значај воде  на планети Земља,како се мери запремина,штедњи и значају воде .

          Наставници и ученици  који су помогли у изради и презентацији овог часа су:Весна Стојановић,  Драгана Дрча, Ковиљка Несторовић, Драгица Тасић , Александар Виг, Зорка Бјелић  , Ања Петровић и Милица Стојановић 6/2 ;Милица Торњански,Марија Шајић , Теодора Јовић и Јована Јовић 8/2; Милана Болић и Катарина Мијајловић 8/1; Тијана Стаменковић и Немања Дошеновић 8/3 ;Милица Зириковић и Анђела Калиновић 7/1; Иван Добросавњевић и Мајда Старчев 6/1.