Другачији?Па шта!

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ,

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ

Сама реч “инклузија” значи укључивање, а када у образовању говоримо о инклузији, говоримо о укључивању деце са тешкоћама у развоју у редован образовни систем.

За разлику од друге могућности, да деца која имају било какве развојне тешкоће, буду издвојена у мале групе деце са сличним тешкоћама, предност инклузивног образовања је у томе што дете са тешкоћама има прилику да буде у великој групи својих вршњака. Будући да је један од примарних начина учења - учење по моделу, бивање у групи вршањака за децу представља снажни механизам подршке за раст и развој.

О инклузивном образовању се говори и као о квалитетном образовању за сву децу, јер су они учитељи/це и наставници/це који су добри “инклузивни наставници”, уствари они наставници који имају вештине и знање да прилагоде наставу различитим способностима деце и на тај начин помогну свој деци да лакше и боље уче.

Наша школа је отворена и спремна да пружи образовање свој деци, без обзира на различитости коју деца носе.

Од почетка школске 2010-11 године, укључени смо у пројекат “Оснаживање школа

за инклузивно образовање” (у оквиру ДИЛС пројекта који реализује Министарство просвете и науке). Циљ пројекта је унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група, и то кроз: унапређивање компетенција запослених у школи за рад са децом са тешкоћама у развоју и подизање свести о положају и потребама ове деце.

Посебна пажња је током пројекта, али и раније, стављена на стручно усавршавање наставника кроз учешће у семинарима који се тичу инклузивног образовања, али и осталих семинара који подижу компетенције наставника.

Остале активности које смо реализовали у оквиру пројекта су: организације огледних часова, презентације након семинара, организовање студијске посете једној од модел школа у овиру инклузивног образовања (ОШ “Исидора Секулић”, Панчево), трибина о инклузивном образовању, презентација и реализација инклузивних плесних радионица, филмске пројекције на тему инклузије... У току је припрема инклузивне позоришне представе, а у плану је и припрема и подела едукативног материјала родитељима.

У школи ос септембра 2010. године функционише Стручни тим за инклузивно образовање. Чланови тима су:

- Драгана Лалић, психолог, координатор тима

- Гајане Влаховић, проф. енглеског језика

- Наташа Милићев, проф. српког језика

- Слађана Костић, проф. разредне наставе

- Снежана Глумац, проф. разредне наставе

- Слађана Ставров, проф. разредне наставе