За чистије и зеленије школе Војводине

    С циљем подизања свести и личне одговорности за бригу о животној средини, као и ради подстицања активности које ће допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег амбијента у нашој школи настављен је пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини''. Дана 13.12.2018. руководилац тима за екологију Десанка Павловић и чланови тима заједно са ученицима седмих и осмих разреда успешно су реализовали овај пројекат.Успешно је урађено много ствари на озелењавању школског дворишта .Ово је само један у низу подухвата који доприноси унапређењу заштите животне средине.Морамо радити на промени свести,промени лоших навика као и промени  еколошке и енергетске културе.