ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

                                                                                                                        5.10.-9.10.2020.

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТ

ОПИС АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПОНЕДЕЉАК 5.10.2020.

ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

ПредстављањеДечијенедеље у контекстуГодинесолидарности и сарадњекојујепрогласилаВладаРепубликеСрбије у циљуподизањусвести о важностиконтинуираногангажовањанаунапређењусолидарности и сарадњекаообликапотпоремеђусвимдруштвенимсубјектима.

Директор школе

ППС

Учитељи

УТОРК-ЧЕТВРТАК

6.-8.10.2020.

,,НАПРАВИ И ПОДАРИ“

Припрема за ХУМАНИТАРНИ БАЗАР

презентација дечијег стваралаштва

(свака ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА припрема свој штанд)

Хуманитарни базар одржаће се 9.10.2020.

од 10-14 часова на пијаци у Старчеву.

Циљ организације хуманитарног продајног базара је прикупљање новца за лечење болесне деце из целе Србије.

Директор школе

ППС

Учитељи

Ивана Пешић Димитрић,наставница ликовне културе

Вршњачки тим ОШ,,ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

Дом културе

8.10.2020.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

Позоришна представа изводи се се за ученике другог разреда.

Одељенско веће другог разреда

Дом културе

6.10.-7.10. 2020.

СПОРТСКИ ДАНИ

Спортски полигон у школском дворишту

Директор школе

ППС

Наставници физичког   Наставница техничког

Учитељи

9.10.2020.

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР

Учитељи уз подршку чланова вршњачког тима креирају своје штандове на пијаци у Старчеву.

Директор школе

ППС

Учитељи

Наставница ликовног

Вршњачки тим

Дом културе, Старчево