Дечија недеља

Дечија недеља се ове године организује у знаку Године солидарности и сарадње коју је прогласила Влада Републике Србије, у циљу подизања свести о важности континуираног ангажовањана унапређењу солидарности и сарадње грађана Републике Србије. Овогодишња Дечија недеља одржаће се под слоганом, чија инспирација су стихови из песме Добар друг нашегвеликог песника, Јована Јовановића Змаја:

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!

У периоду трајања Дечије недеље, значајна пажња биће посвећена деци којој је највише потребна солидарност: деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, деци са Косова и Метохије и издијаспоре, деци без родитеља, деци ромских и националних мањина, болесној деци…

И ове године Програм је конципиран да одговори традиционалним циљевима Дечије недеље који се односена:

• скретање пажње најшире јавности направа и потребе деце;

• указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;

• презентацију досада постигнутих резултата;

• указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

• подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој детета;

• промоцију активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

• покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

Међутим, ове године Дечија недеља се одвија у новим, досада непознатим условима, на сталим услед заразне болести COVID-19.

Епидемиолошка ситуација настала услед ове заразне болести показала је колико је важна ефикасна, одговорна и правовремена реакција државе у ванредним околностима. Општа солидарност и сарадња свихдржавнихоргана, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења и других актера, као и грађана у целини, даје успешан резултат у превазилажењу кризе, а брига о најрањивијим групама становништва чини темељ друштвене солидарности.

СВЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ У ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ БИЋЕ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРЕПОРУКАМА РЕПУБЛИЧКОГ КРИЗНОГ ШТАБА ЗА СУСЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19.